PALVELUT

 • Kaivuutyöt ja kaivinkoneurakoinnit
 • Perustustyöt, Pohjarakentaminen
 • Talon ympäryksen kaivuut
 • Piha- ja viherrakentaminen
 • Kunnallistekniset työt
 • Ojankaivuut / Ojitukset
 • Salaoja- / sadevesijärjestelmät
 • Maansiirtotyöt
 • Maa- ja kiviainesten kuljetukset ja toimitukset; sorat, mullat, hiekat, murskeet
 • Aliurakointi
 • Jätevesijärjestelmät sekä asennus
 • Kuljetus- ja nostopalvelut
 • Vaihtolavapalvelut ja lavavuokraus
 • Raivaustyöt
 • Purkutyöt
 • Louhintatyöt
 • Kallioporaukset

Ota yhteyttä